vacature-kunstvakdocenten

Stichting Mooi Werk is hét expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie in Schiedam met een coördinerende, adviserende en verbindende rol. Wij inspireren en initiëren, ondersteunen en begeleiden, verbinden en maken kunst- en cultuureducatie in de stad zichtbaar. Per jaar bereikt Mooi Werk met haar projecten meer dan 5000 jonge Schiedammers voor wie deelname aan kunst en cultuur vaak niet vanzelfsprekend is. Samen met het onderwijs en de culturele aanbieders vergroten we de kansen voor leerlingen om onder schooltijd en naschools aan kunst en cultuur mee te doen. We versterken het lokale netwerk door ontmoetingen te organiseren en vergroten visie en draagvlak op scholen door bijscholingsactiviteiten. Mooi Werk bestaat uit een compact team van enthousiaste en betrokken projectmedewerkers. Per 1 januari 2022 continueren we onze werkzaamheden als onderdeel van de Bibliotheek Schiedam.

Wij zoeken per direct freelance

Kunstvakdocenten in diverse disciplines

Voor een wisselend aantal uur op basis van aanvragen/actuele projecten

Voor onze kunsteducatie projecten werken we samen met diverse kunstvakdocenten. Voor de WijkcultuurklassenKunstenparels (beide primair onderwijs) en maatwerk vragen vanuit het voortgezet onderwijs zijn we op zoek naar uitbreiding van onze docenten poule. De Wijkcultuurklassen zijn naschoolse kunstlessen op diverse basisscholen in Schiedam. Doel van de lessenseries is om kinderen op een laagdrempelige manier in contact te laten komen met diverse kunstdisciplines. De Kunstenparels is een overzicht van geselecteerde kunstvakdocenten en instellingen op ons boekingsplatform Parels van Schiedam. Alle docenten op deze boekingspagina hebben een expertise in een of meerdere van de vakoverstijgende verbindingen tussen hun kunstdiscipline en taal/rekenen, wereldoriëntatie, natuur of techniek. Via het boekingssysteem kunnen basisscholen direct contact leggen met de docent om deze in te huren voor een lessenserie of kunstproject op school. De school en kunstvakdocent bepalen in overleg de omvang van de inzet, eventueel thema en vakoverstijgende invulling.Voor het voortgezet onderwijs vervullen wij een consulent rol m.b.t. cultuuronderwijs. Hier vloeien regelmatig maatwerk vragen uit voort voor een serie lessen of workshops.

We zijn met name op zoek naar kunstvakdocenten in de disciplines: Theater, Nieuwe Media, Fotografie, (niet westerse) Muziek, (niet westerse) Dans, Yoga, beeldend 3D en het brede palet van Urban Arts (street art, spoken word, break/streetdance e.a.).We zoeken naar docenten die een binding hebben of willen opbouwen met leerlingen op de scholen in de stad Schiedam.

Wij vragen

 • Lesbevoegdheid of aantoonbaar voldoende praktijkervaring
 • Zelfstandig en flexibel
 • Inschrijving KvK ivm facturatie
 • Actuele VOG of bereid deze aan te vragen
 • Woonachtig in Schiedam of omgeving

Aanvullende profieleisen Kunstenparels

 • Affiniteit met vakoverstijgend werken
 • Affiniteit met vraaggericht werken
 • Bereidheid om deel te nemen aan de overlegstructuur Kunstenparels
 • Bereidheid om je boekingspagina up-to-date te houden
 • Bereidheid om planningsafspraken te maken met de scholen
 • Bereidheid om 1x per jaar een item (tekst + foto) te maken voor de nieuwsbrief/socials van de lesactiviteiten

Wij bieden

De vergoeding voor de lessen bedraagt 45 euro per lesuur inclusief lesvoorbereiding. Per lessenserie of maatwerk-opdracht kun je 1 uur factureren voor overleg met de opdrachtgever. We vinden het belangrijk dat jij je als kunstvakdocent kunt blijven ontwikkelen. Als onderdeel van onze docenten poule kun je deelnemen aan inspiratiebijeenkomsten en bijscholing activiteiten.

Wil je meer informatie over deze vacature en de verdere procedure neem dan contact op met coördinator Wijkcultuurklassen Margo Onnes op onderstaand emailadres.

Enthousiast?

Stuur een motivatie met CV uiterlijk 13 september 2021 naar margo@stichtingmooiwerk.nl. Geef daarin ook aan met welke leeftijdsgroepen (PO/VO) en doelgroepen (bijv. speciaal onderwijs) je graag werkt. Gesprekken vinden plaats in week 38 en 39.