Wijkcultuurklassen

De Wijkcultuurklassen zijn buitenschoolse kunst- en cultuurlessen voor basisschoolleerlingen in verschillende wijken in Schiedam. De lessen zijn bedoeld om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken en te laten meedoen aan verschillende creatieve en culturele activiteiten.

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn de cultuurklassen toegevoegd aan de wijkschoolvereniging Nieuwland en maakten onderdeel uit van de Kunstenmakers Schiedam. Al langer werd in deze Schiedamse wijk gewerkt met dit concept waarin gemeente, basisscholen, combinatiefunctionarissen sport en lokale sportverenigingen de handen ineensloegen om kinderen in de wijk kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten. Mooi Werk heeft met succes kunst & cultuurlessen toegevoegd aan het aanbod, want kunst is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als sport.

De wijkschoolvereniging en de klassen geven kinderen de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, hun passie uit te leven en hun talenten te ontwikkelen. Zowel op sportief gebied als op cultureel gebied. Kinderen uit Schiedam-Nieuwland kregen in het pilotprogramma de mogelijkheid om naschoolse gitaarlessen, theaterlessen of beeldende kunstlessen te volgen. Inmiddels zijn de Wijkcultuurklassen uitgebreid naar de wijken West, Oost en Noordrand en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om ook in Groenoord lessen aan te bieden.

Programma

De Wijkcultuurklassen starten twee keer per jaar: aan het begin van het schooljaar in september, en halverwege het schooljaar in januari. De precieze startdata en het aanbod zijn afhankelijk per wijk. Het aanbod is zeer breed: van gitaarlessen, circustheaterlessen en fotografie tot schaaklessen, mode en kooklessen.

De lesblokken bestaan uit tien tot vijftien lessen met aansluitend een feestelijke afsluiting waarin iedere groep hun nieuw aangeleerde kunsten vertoond. Alle lessen worden gegeven na schooltijd op de scholen van de leerlingen zelf. Ook leerlingen die naar school gaan in dezelfde wijk als de leslocatie zijn van harte welkom om zich in te schrijven. De kosten bedragen €2,50 per les.

De informatieverstrekking omtrent het programma en de keuze voor het lesaanbod verloopt via de scholen. Aanmelden voor de wijkcultuurklassen kan via de website van de Wijkschoolvereniging.

Contact

Voor vragen over de Wijkcultuurklassen kunt u contact opnemen met coördinator Margo Onnes via margo@stichtingmooiwerk.nl. Margo is tevens Cultuurscout bij Mooi Werk. Op woensdagen werkt zij voor de Wijkcultuurklassen.