Wibautpleinregels

Op het Wibautplein in Schiedam-Nieuwland is een grote groep Schiedammers regelmatig te vinden. Betrokken bewoners zijn daar wekelijks druk in de weer met voedselbanktuinieren, er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd in de Keet en veel jonge Nieuwlanders kunnen lekker spelen op het voetbalveldje en in de speeltuin.

Om het verblijf op het Wibautplein voor alle gebruikers en omwonenden prettig te laten zijn, was er behoefte aan een aantal regels. De basis lag er al, een lijst met de belangrijkste afspraken op de deur van de Keet. Maar deze afspraken moesten een stuk breder gedragen worden. Vooral uitgaan van wat er wèl mag op het Wibautplein – in plaats van wat er niet mag- was een belangrijk uitgangspunt. Mooi Werk werd benaderd om de bewoners en betrokkenen te ondersteunen in dit project.

Beeldend kunstenaar Yvon Koopman en vormgever Femke Wieringa zijn met deze opdracht aan het werk gegaan. Door wijkbewoners zijn in meerdere workshopsessies, tijdens het Nieuwland Life Festival en open koffiemomenten een aantal pleinregels opgesteld en uitgewerkt. Daarna is er gezamenlijk nagedacht over de manier waarop de regels gecommuniceerd moesten gaan worden. Dit heeft geleid tot een ontwerp van symbolen op grote grindtegels.

In november 2016 zijn de tegels beschilderd door gebruikers van de Keet en geplaatst door Irado.