Kunstgeschiedeniscursussen

Sinds 2011 organiseert Mooi Werk kunstgeschiedeniscursussen in Schiedamse wijken. De lessen worden gegeven door de kunsthistorici Patricia Huisman en Lilian Boes op wisselende locaties.

Kunstgeschiedeniscursus in Schiedam Noord, 2014

De cursusreeksen zijn ontstaan vanuit de vraag van bewoners. Zo was in Schiedam Zuid behoefte aan een cursus overdag. Daarom worden daar door de cultuurscouts op woensdagochtenden en -middagen cursussen georganiseerd. In Schiedam Noord worden de reeksen gepland op de donderdagavonden. Op de website van de cultuurscouts staan de aankomende cursussen aangekondigd en is het mogelijk om in te schrijven.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de geboorte van moderne kunst, mythologie, de Vlaamse Primitieven, dans in de beeldende kunst en architectuur in de twintigste eeuw.