Kunstenmakers Schiedam

Kunstenmakers is de naschoolse kunstklas van Schiedam. Kunstenmakers biedt naschoolse creatieve workshops aan voor Schiedamse kinderen en jongeren op basisscholen, middelbare scholen, buurthuizen en wijkcentra in diverse Schiedamse wijken.

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn de Kunstenmakers toegevoegd aan de wijksport- en cultuurvereniging Nieuwland. De vereniging en de klassen geven kinderen de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, hun passie uit te leven en hun talenten te ontwikkelen. Zowel op sportief gebied als op cultureel gebied. Kinderen van de vijf basisscholen in Nieuwland kunnen gitaarlessen, theaterlessen en lessen beeldende kunst volgen.

Theatermakers is een verdiepend traject van de Kunstenmakers. Vanaf seizoen 2016-2017 kunnen Schiedamse kinderen en jongeren wekelijks theaterlessen volgen en zo hun theatertalenten verder ontwikkelen. Iedere zaterdagochtend wordt les gegeven in Ruimte in Beweging (Boterstraat 81) door theater- en zangdocenten.
In het project Kunstenmakers wordt uitgegaan van de vraag van scholen, kinderopvangcentra of wijkbewoners.
Kunstenmakers werkt met deskundige freelance kunstvakdocenten. We hebben techniekmakers, filmmakers, fotomakers, muziekmakers, dansmakers, theatermakers en beeldende kunstmakers in huis. Die zorgen ervoor dat de kinderen en jongeren hun talenten leren ontdekken, zich op kunstzinnig en cultureel vlak kunnen ontwikkelen en zelf kunstenmakers kunnen worden.

Sinds de start van het project zijn er al diverse workshops gegeven: een workshop Saz bespelen, kennismakingscursussen theater, street-art lessen, theaterlessen en singer-songwriterlessen op middelbare scholen,  tijdmachines maken op een kinderopvangcentrum, vliegers bouwen op een basisschool, wijkcentrum en kinderopvangcentrum, bruggen bouwen op diverse plekken in een wijk, stop-motion filmpjes maken en nog veel meer.

Bekijk de website van Kunstenmakers Schiedam voor nieuws, mogelijkheden en meer informatie over de workshops.