Huis Vol Verhalen

Bij de tentoonstelling Huis Vol Verhalen werden anekdotes en herinneringen uit de wijk Schiedam-West gepresenteerd, die uiteindelijk werden verwerkt in de Krant Vol Verhalen.

Huis Vol Verhalen was een rondreizende tentoonstelling met verhalen uit Schiedam-West. Het vertelde de historie van de huizen aan de hand van persoonlijke verhalen van buurtbewoners. De expositie gaf op die manier een beeld van de geschiedenis van mens en gebouw. Wat betekenen van die letters ‘VVH’ op het Fabrihofje nu eigenlijk? En waar heeft de Slachthuisbuurt zijn naam aan te danken? Dit soort vragen boden aanleiding om eens diep de archieven en de herinneringen van Schiedammers in te duiken.

De tentoonstelling werd in juli 2010 geopend op het Stadserf, waarna het meerdere Schiedamse scholen afging. De gepresenteerde verhalen werden gebundeld in een tweetal kranten die werden verspreid onder de bewoners van Schiedam-West. De eerste ‘Krant Vol Verhalen’ werd in 2010 verspreid, de tweede editie in 2012.