Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

De cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) voor leerkrachten in het basisonderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

Informatie over de cursus:

Als Interne Cultuurcoördinator kunt u cultuuronderwijs stimuleren, coördineren en innoveren, zowel op uw school als in samenwerking met het culturele veld. De cursus die u hiervoor volgt bestaat uit acht bijeenkomsten van 3 uur met zelfstudie en opdrachten. De totaal duur beslaat 50 cursusuren.

De cursus ICC is toegankelijk voor leerkrachten van basisscholen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. U kunt zich ook met een collega inschrijven en zo de krachten bundelen en taken verdelen.

Inspiratie, informatie, culturele ontmoetingen en uitwisseling vormen de bouwstenen van de cursus. De cursus reist langs enkele culturele locaties in de regio en daardoor worden scholen en culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in contact gebracht. Theorie en praktijk gaan hand in hand. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is cultuureducatie? Kennis over recente ontwikkelingen m.b.t. cultuurbeleid;
  • Van visie naar leerlijnen. Wat leren kinderen bij cultuureducatie? Hoe versterk ik onze visie?
  • Hoe krijgt cultuureducatie een plaats in het curriculum met leerlijnen?
  • Hoe schrijf ik een beleidsplan en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?
  • Hoe breng ik de culturele omgeving en markt in kaart? Welke kansen liggen er voor samenwerking en mooie educatieprojecten?
  • Wat zijn mijn taken, hoe kan ik deze realiseren en opnemen in het taakbeleid?
  • Kennis over financiële geldstromen, subsidies en fondswerving;
  • Uitwisselen van expertise en ‘good practice’ praktijkervaringen.

Na afloop van de cursus heeft u een cultuurplan voor de school met actiepunten, kent u uw culturele omgeving beter en heeft u een lokaal platform voor uitwisseling en samenwerking. Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een door OCW erkend ICC-certificaat. Tevens is de cursus gevalideerd door het lerarenregister.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met erik@stichtingmooiwerk.nl