Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen/Schiedam

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een vierjarig landelijk programma dat cultuureducatie in het primair onderwijs wil verbeteren. Samen met KADE40 heeft Mooi Werk een vierjarenplan geschreven voor het verankeren van cultuureducatie in het onderwijs in Vlaardingen en Schiedam.

foto Jan van der Ploeg
De kick-off van het project Cultuureducatie Met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam vond plaats in 2013. CMKVS heeft een eigen website. Bekijk hier het aanbod, het programma voor de pilot- en volgscholen en het laatste nieuws.

Kunstkracht in de Leerkracht - CMKVS
Met de regeling CMK beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met gemeenten en provincies de kwaliteit te bevorderen van cultuureducatie. Hiertoe stelt het Fonds subsidies beschikbaar voor activiteiten in de desbetreffende gemeenten en provincies. Deze activiteiten worden ontwikkeld door culturele instellingen in samenwerking met scholen en dragen bij aan de borging van cultuureducatie binnen het primair onderwijs.

Vlaardingen en Schiedam hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend. Marjet Kooij van KADE40 en Ineke Hagen van Mooi Werk hebben namens beide gemeenten een activiteitenplan geschreven om cultuureducatie meer te verankeren in het basisonderwijs.

Netwerkmiddag - CMKVS
Na toekenning van de subsidie eind augustus kreeg Erik van Duijvenbode de opdracht om als projectcoördinator dit activiteitenplan ten uitvoer te brengen.

Er zijn zeven pilotscholen die deelnemen aan de regeling CMK. Deze scholen zijn ingestapt in 2013. In Schiedam zijn dit De Singel, De Taaltuin, De Horizon-Gelinckschool en Ababil. In Vlaardingen zijn dat De Ark, Het Ambacht en Kindcentrum Prins Willem Alexander.

De volgscholen zijn er in 2014 bijgekomen en doorlopen in schooljaar 2014-2015 het programma. Dit zijn De Gorzenschool, ’t Palet Holy, De Schakel, De Troubadour en Willibrordusschool. De Singelschool, gestart als pilotschool, volgt ook onderdelen samen met de nieuwe volgscholen.

Lees de samenvatting van het activiteitenplan CMK Vlaardingen en Schiedam 2013-2016