Cultuurcoach

De cultuurcoach werkt op basisscholen en brede scholen als kunstvakdocent of als coördinator tussen school en culturele instelling. In Schiedam heeft Mooi Werk sinds januari 2013 een cultuurcoach en sinds 1 augustus 2015 is dat Renske Dźon.

Renske is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het culturele aanbod van Schiedam en alle scholen van Schiedam, zowel PO, VO als brede scholen, en heeft een coördinerende rol.

De cultuurcoach is dé vraagbaak voor scholen én aanbieders op het gebied van (cultuur)educatie op. Zij geeft ondersteuning waar nodig op een manier die bij de desbetreffende school of instelling past.

Hierbij kun je denken aan:

  • ondersteuning van scholen bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierop aansluiten
  • adviseren van cultuuraanbieders (culturele instellingen, ZZP-ers) over de aansluiting van hun aanbod bij de vraag van hun school
  • bemiddelen tussen vraag van scholen en het aanbod van het culturele veld
  • ideeën aandragen om de creatieve vermogens van leerlingen te vergroten; de leerlingen gevoelens, gedachten en ideeën te leren uiten
  • adviseren en input geven over de integratie van de culturele loopbaan van het kind in het leerplan

Ook kan de cultuurcoach een adviserende en actieve rol innemen bij het aanvragen van subsidies, die onmisbaar zijn in het ontwikkelen en financieel ondersteunen van de cultuureducatie op scholen.

De cultuurcoach bouwt bruggen tussen school (de leerling) en de culturele instelling (het culturele aanbod) en vice versa. De cultuurcoach daagt de scholen uit te formuleren wat de behoeften zijn op cultureel gebied en de culturele instellingen om ideeën aan te dragen om de wensen van de scholen als zodanig te vervullen. De cultuurcoach houdt het overzicht en verbindt de partijen op een creatieve en efficiënte manier.
Parels van Schiedam is het platform van de Schiedamse cultuurcoach.