Over Mooi Werk

Mooi Werk is een adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie. Binnen de projecten worden kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven gecombineerd.

Een bijzonder boek, een indrukwekkend schilderij, muziek waardoor je wordt geraakt. Kunst en cultuur is voor iedereen, jong en oud, hoog en laag opgeleid en van alle culturele achtergronden.

Het is mooi om culturele en kunstzinnige ervaringen te delen, want kunst verbindt, zet je aan het denken en inspireert. Verbindingen maken door én met kunst is precies dat wat Mooi Werk doet.

Creatief leren, leren denken, vermogen tot fantasie en verbeelding zijn essentieel voor individuele ontwikkeling, studie, werk en betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. Het doel van Mooi Werk is om mensen van alle leeftijden te stimuleren hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. 

Mooi Werk wil de horizon, de kansen en het perspectief op de wereld van mensen verbreden door het ontmoeten, herkennen, leren kennen en bekijken van “de ander” in de kunst. Wij willen hierin een aanjager zijn en ons streven is dan ook dat kunst, cultuur en cultuureducatie vaste onderdelen worden in het leven van mensen.

De stichting ontwikkelt en organiseert kunstprojecten op maat, in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Mooi Werk maak je niet alleen.

Kunst is van en voor iedereen. Of je nu 8 of 80 bent, binnen Mooi Werk ligt de nadruk op talentontwikkeling en actieve cultuurparticipatie, want meedoen is de kunst!

Activiteiten van Mooi Werk

Mooi werk richt zich op de volgende activiteiten:

  • Ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in de openbare ruimte
  • Participatieprojecten in wijken en buurten
  • Ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in / voor het onderwijs
  • Ontwikkeling en uitvoering van tentoonstellingen op eigen initiatief en in opdracht
  • Adviseren van gemeenten, woningcorporaties e.d. met betrekking tot kunst in de openbare ruimte / cultuur in de wijken
  • Nevenactiviteiten als lezingen en workshops over en excursies naar tentoonstellingen

Kortom, sociaal-artistieke kunstprojecten op maat (onderzoek, organisatie en educatie).

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw gemeente, wijk of instelling zouden kunnen betekenen, dan maken wij graag een afspraak met u voor een kennismaking en vrijblijvend gesprek.

Mooi Werk heeft de ANBI-status!

Stichting Mooi Werk heeft als formele doelstelling: het organiseren van kunstprojecten, het beheren van ruimtes voor exposities op het gebied van kunst en het opzetten en organiseren van educatieve projecten voor het onderwijs op het gebied van kunst.

Lees hier de samenvatting van het beleidsplan en zie hier de financiële gegevens van Stichting Mooi Werk.

Het bestuur van Mooi Werk is onbezoldigd, ontvangt geen vacatiegelden en onkostenvergoeding en volgt de principes van de Governance Code Cultuur. Zie hieronder voor meer informatie over de bestuursleden.
RSIN/fiscaal nummer – 816886738

 

Privacyverklaring Stichting Mooi Werk

Vrijdag 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Stichting Mooi Werk legt graag uit wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

privacyverklaring Mooi Werk

Team

Margo Onnes

cultuurscout & coördinator wijkcultuurklassen

Bestuur

Henk van Straten

voorzitter

Nelis Albers

penningmeester

Amy Gale

bestuurslid

Liesbeth Kersten

bestuurslid

Andrea Knols

bestuurslid

Vrijwilligers

Carla Gervais

Jeanne Stammeshaus

Nassima Elidrissi