Over Mooi Werk

Stichting Mooi Werk is hét expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie in Schiedam met een coördinerende, adviserende en verbindende rol. Wij inspireren en initiëren, ondersteunen en begeleiden, verbinden en maken kunst- en cultuureducatie in de stad zichtbaar. Per jaar bereikt Mooi Werk met haar projecten meer dan 5000 jonge Schiedammers voor wie deelname aan kunst en cultuur vaak niet vanzelfsprekend is. Samen met het onderwijs en de culturele aanbieders vergroten we de kansen voor leerlingen om onder schooltijd en naschools aan kunst en cultuur mee te doen. We versterken het lokale netwerk door ontmoetingen te organiseren en vergroten visie en draagvlak op scholen door bijscholingsactiviteiten.

 

Organisatie

Stichting Mooi Werk heeft een algemeen bestuur van drie personen. Het bestuur van Mooi Werk is onbezoldigd, ontvangt geen vacatiegelden en onkostenvergoeding en volgt de principes van de Governance Code Cultuur. De dagelijkse leiding is in handen van de projectcoördinator Cultuureducatie met Kwaliteit.

Privacy

De website van Stichting Mooi Werk maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Binnen onze verantwoordelijkheid houden wij ons aan de strikte wettelijke regels met betrekking tot de privacy.

Team

Margo Onnes

coördinator wijkcultuurklassen, consulent primair onderwijs

Caty Palmen

coördinator Culture Sneak Peak, consulent voortgezet onderwijs

Bestuur

Henk van Straten

voorzitter

Nelis Albers

penningmeester

Amy Gale

bestuurslid

Vrijwilligers

Carla Gervais

Jeanne Stammeshaus

Nassima Elidrissi