Over Mooi Werk

Een bijzonder boek, een indrukwekkend schilderij, muziek waardoor je wordt geraakt. Een kunstwerk in de openbare ruimte dat tot de verbeelding spreekt. Kunst en cultuur is voor iedereen, jong en oud, hoog en laag opgeleid en van alle culturele achtergronden.

Het is mooi om culturele en kunstzinnige ervaringen te delen, want kunst verbindt, zet je aan het denken en inspireert. Verbindingen maken door én met kunst is precies dat wat Mooi Werk doet.

Creatief leren, leren denken, vermogen tot fantasie en verbeelding zijn essentieel voor individuele ontwikkeling, studie, werk en betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. Het doel van Mooi Werk is om mensen van alle leeftijden te stimuleren hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. 

Mooi Werk wil de horizon, de kansen en het perspectief op de wereld van mensen verbreden door het ontmoeten, herkennen, leren kennen en bekijken van “de ander” in de kunst. Wij willen hierin een aanjager zijn en ons streven is dan ook dat kunst, cultuur en cultuureducatie vaste onderdelen worden in het leven van mensen.

Mooi Werk is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie. Binnen de projecten worden kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven gecombineerd.

De stichting ontwikkelt en organiseert kunstprojecten op maat, in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Mooi Werk maak je niet alleen.

Kunst is van en voor iedereen. Of je nu 8 of 80 bent, binnen Mooi Werk ligt de nadruk op talentontwikkeling en actieve cultuurparticipatie, want meedoen is de kunst!

Activiteiten van Mooi Werk

Ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in de openbare ruimte / participatieprojecten in wijken en buurten. Ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in / voor het onderwijs. Ontwikkeling en uitvoering van tentoonstellingen op eigen initiatief en in opdracht. Adviseren van gemeenten, woningcorporaties e.d. met betrekking tot kunst in de openbare ruimte / cultuur in de wijken. Nevenactiviteiten als lezingen en workshops over en excursies naar tentoonstellingen.

Kortom, sociaal-artistieke kunstprojecten op maat (onderzoek, organisatie en educatie).

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw gemeente, wijk of instelling zouden kunnen betekenen, dan maken wij graag een afspraak met u voor een kennismaking en vrijblijvend gesprek.

Het bestuur van Mooi Werk is onbezoldigd, ontvangt geen vacatiegelden en onkostenvergoeding en volgt de principes van de Governance Code Cultuur.
RSIN/fiscaal nummer – 816886738

Lees hier het Mooi Werk beleidsplan 2017-2020

Team

Projectmedewerkers

Bestuur

Liesbeth Kersten

voorzitter

Nelis Albers

penningmeester (ad interim)

Mark Bekink

secretaris

Andrea Knols

bestuurslid

Vrijwilligers

Jeanne Stammeshaus

Nassima Elidrissi

Kousae Albouni

Bernadette Bosman-Gijsen