Over Mooi Werk

Stichting Mooi Werk begeleidt, inspireert en motiveert Schiedammers in hun creatieve en culturele ontwikkeling.

De afdeling Cultuurparticipatie helpt mensen met creatieve en culturele ideeën voor de wijk en/of de stad. De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door de bewoners, maar professionele kunstenaars of andere culturele initiatiefnemers zijn ook welkom. De Cultuurscouts begeleiden hen in de ontwikkeling van hun plan, het vinden van financiering en samenwerkingspartners en helpen hen bij de realisatie.

De afdeling Cultuureducatie fungeert als expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie voor basisscholen en voortgezet onderwijs in Schiedam. De medewerkers cultuureducatie adviseren scholen en instellingen, coördineren projecten en organiseren culturele projecten en de naschoolse Wijkcultuurklassen. Mooi Werk faciliteert overleg tussen de scholen en aanbieders en organiseert bijscholing van leerkrachten en educatoren.

 

 

 

Organisatie

Stichting Mooi Werk heeft een algemeen bestuur van drie personen. Het bestuur van Mooi Werk is onbezoldigd, ontvangt geen vacatiegelden en onkostenvergoeding en volgt de principes van de Governance Code Cultuur. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.

Privacy

De website van Stichting Mooi Werk maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Binnen onze verantwoordelijkheid houden wij ons aan de strikte wettelijke regels met betrekking tot de privacy.

Team

Margo Onnes

cultuurscout & coördinator wijkcultuurklassen

Bestuur

Henk van Straten

voorzitter

Nelis Albers

penningmeester

Amy Gale

bestuurslid

Vrijwilligers

Carla Gervais

Jeanne Stammeshaus

Nassima Elidrissi