Verslag startbijeenkomst iktoon

Op 12 april jl. vond de startbijeenkomst rond iktoon 2021 plaats. iktoon is een landelijk programma dat ieder jaar in de maand juni plaats vindt. Er is dan in vele gemeenten, waaronder Schiedam, extra aandacht voor de amateurkunstensector. Op diverse manieren wordt hen een podium geboden en in de afgelopen jaren heeft Mooi Werk de organisatie hiervan op zich genomen. Vanwege het stoppen van de participatie-afdeling van Mooi Werk per 1 juli 2021 wordt er een beroep gedaan op de sector zelf. Wie wil er dit jaar iets organiseren? Wie wil een projectgroep starten? Welke plannen leven er?

In de startbijeenkomst werden vele zaken besproken. Een verslag hiervan vind je via bijgevoegde link. Interesse om iets te doen in het kader van iktoon 2021? Benader de cultuurscouts van Mooi Werk. Zij zijn nog actief t/m eind juni en koppelen je graag aan samenwerkingspartners.

Notulen iktoon startbijeenkomst 12 april 2021 – voor netwerk amateurkunst

Foto: Eén van de breakout rooms bij de Startbijeenkomst