Sport en cultuur kwam samen in Schiedam

Professionals uit sport en cultuur kwamen bijeen om bruggen te bouwen.

Op initiatief van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) kwamen professionals van de beleidsterreinen sport en cultuur samen in Schiedam. Mooi Werk was mede-organisator en host van het evenement dat de verbinding tussen sport en cultuur onderzoekt.

De dag stond in het teken van de drie pilots die door het NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en LKCA zijn ondersteund om de verbinding tussen sport en cultuur te vergroten. De wijkcultuurklassen Nieuwland was een van deze pilots. Naast het pand van Mooi Werk, vormen het Stedelijk Museum Schiedam en LAB85 (het nieuwe stadslab op de Hoogstraat) in het museumkwartier van Schiedam het decor van het evenement dat plaatsvond op 16 juni.

foto: Look J. Boden

Schiedam loopt voorop in het maken van verbindingen

Cultuurcoach Renske Dźon gaf een workshop over de inzichten, successen en uitdagingen van het pilotproject in de wijkcultuurklassen. Deze workshop werd bezocht door o.a. beleidsmedewerkers sport en cultuur, vakdocenten, combinatiefunctionarissen sport en cultuur en andere sport- en cultuurprofessionals vanuit het hele land. Renske koos voor een omgekeerde brainstorm als actieve werkvorm. Verschillende groepjes stonden voor dezelfde uitdagingen als waar Renske voor stond toen zij de pilot startte in 2015.

foto: Look J. Boden

Hoe zorg je ervoor dat kinderen ook na de basisschool actief zijn op sportief of cultureel vlak? Wanneer je de vraag omdraait, krijg je grappige uitkomsten. Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet meer aan sport of cultuur doen na de basisschool? Door torenhoge contributies, de leslocaties mijlenver weg te plaatsen, de ouders laten meedoen met de lessen sport- en cultuur. Door deze uitkomsten weer om te draaien, komen we weer in de goede richting.

foto: Look J. Boden

Sporters kunnen ook creatief aan de slag

Kunstdocent Femke Wieringa gaf een mini-vaandelworkshop aan de aanwezigen, in het Stedelijk Museum Schiedam. Bij het grote Vaandels & Verhalen-project deden meer dan 70 Schiedamse verenigingen mee. Afgevaardigden maakten een eigen vaandel, naar historisch gebruik. Hierdoor kwamen allerlei verenigingen samen in het museum, om onder leiding van het docententeam van Mooi Werk, op zoek te gaan naar hun eigen creativiteit en identiteit.

foto: Look J. Boden

Hoe Claudia Marinelli van LKCA de dag beleefde, lees je hier.