Dubbele boodschap voor Mooi Werk

Stichting Mooi Werk kreeg in korte tijd twee zeer uiteenlopende berichten. De afdeling cultuureducatie ontvangt voor de periode 2021-2024 subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Schiedam. Daarnaast heeft het college van B&W van de Gemeente Schiedam echter besloten om de subsidie voor de afdeling cultuurparticipatie van Stichting Mooi Werk te beëindigen. Dit betekent dat er vanaf 1 juli 2021 geen Cultuurscouts meer werkzaam zijn voor Mooi Werk in Schiedam.

De afdeling cultuureducatie van Mooi Werk heeft het afgelopen jaar samen met de basisscholen en culturele aanbieders plannen gemaakt voor deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. De 4-jarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt gematcht door de gemeente Schiedam en de schoolbesturen Primo, Siko, Sic en Un1ek. Mooi Werk verzorgt met de scholen en culturele aanbieders een basisvorming kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar in Schiedam. Alle betrokkenen dragen daarmee bij aan een creatieve, weerbare en trotse jonge generatie Schiedammers.

Participatie

Het weigeren van de gemeentelijke subsidie voor de afdeling participatie is een spijtige boodschap voor de organisatie. Mooi Werk heeft vanaf 2006 heel veel mooie projecten op het gebied van cultuurparticipatie opgezet en (met name de laatste jaren) ondersteund. Projecten als iktoon, Scootmobielroutes, Open Ateliers, Gorzen Live! en Dit is Schiedam zijn daar lichtende voorbeelden van.Tot en met juni zijn de Cultuurscouts nog bereikbaar om iedereen met een idee op het gebied van kunst/cultuur en participatie te helpen. Denk daarbij aan het schrijven van een projectplan, het opstellen van een begroting of het vinden van financiering. Naast deze kennis hebben de Cultuurscouts ook een groot netwerk in de stad en kunnen zij de juiste verbindingen leggen en zo bijvoorbeeld een passende kunstenaar aan een groep bewoners koppelen. 

Er is momenteel nog niet duidelijk bij wie initiatiefnemers na 1 juli met hun hulpvragen rondom participatie terecht kunnen.