De Mooi Werk Toolkit

Stichting Mooi Werk heeft vele jaren ervaring met cultuurparticipatie en de grote hoeveelheid projecten en evenementen die daaruit voortgevloeid zijn. Met het afscheid van deze participatieafdeling, per juli 2021, willen wij deze kennis en ervaring overdragen aan ons netwerk.
Een toolkit? Wat is dat en waar dient hij voor?
Om een project op te zetten zijn er verschillende zaken nodig. Denk aan het schrijven van een projectplan, het opstellen van een begroting, het vinden van financiering en het promoten van je evenement of project. We begrijpen dat dit een lastige klus kan zijn, zeker als je dit voor het eerst doet. In deze toolkit leggen we per onderwerp uit wat er gevraagd kan worden en waar je aan moet denken. Dit staat niet in beton gegoten, maar is vooral bedoeld als leidraad.
Voor het opstellen van een projectplan en begroting zijn ook formats bijgevoegd, die je kunt gebruiken. Lees eerst even de toelichting op de formats en dan kun je aan de slag.

We wensen je veel succes en hopen dat de stad met bijzondere culturele projecten gevuld
wordt.

Team Participatie
Stichting Mooi Werk

Toolkit Stichting Mooi Werk Format Projectplan Format Begroting