Afdeling cultuureducatie Mooi Werk verhuist naar de Bibliotheek Schiedam

De afdeling cultuureducatie van Mooi Werk krijgt per 1 januari 2022 een nieuw thuis bij Bibliotheek Schiedam.
Directeur Theo Schilthuizen, Bibliotheek Schiedam: “De cultuureducatieprojecten van Mooi Werk passen feilloos in onze programmalijn Kunst & Cultuur. We delen al een vraaggerichte werkwijze, we snappen elkaar.” Teamleider cultuureducatie Erik van Duijvenbode, Mooi Werk: “Na een onzekere periode door het wegvallen van de subsidie voor de afdeling cultuurparticipatie voelt de Bibliotheek Schiedam als een stevige en veilige thuishaven. Inhoudelijk zien we mooie kansen om krachten te bundelen.”

Toen vorig jaar duidelijk werd dat de afdeling cultuurparticipatie van Mooi Werk per 1 juli j.l. zou moeten worden opgeheven ontstond een nijpende situatie voor de afdeling cultuureducatie. In verkennende gesprekken met Bibliotheek Schiedam bleken eerdere samenwerkingen, zoals het kinder poëziefestival en amateurkunsten festival iktoon, een goede basis van vertrouwen te hebben gelegd. Resultaat van de verkenning is het besluit om de afdeling cultuureducatie te verhuizen van Mooi Werk naar Bibliotheek Schiedam. Dit betekent dat de projecten Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs, Parels van Schiedam, Cultuurcoach, Wijkcultuurklassen en Culture Sneak Peek vanaf 1 januari 2022 zijn ondergebracht bij de Bibliotheek Schiedam.

September 2021 verhuist het team cultuureducatie van Mooi Werk al van hun tijdelijke werkplek bij Ruimte in Beweging naar het kantoor van Bibliotheek Schiedam in het Wennekerpand. Aanvang 2022 is de verhuizing van de projecten ook juridisch een feit. Stichting Mooi Werk wordt daarna opgeheven.

Gemeente Schiedam treedt op als procesbegeleider en draagt zorg voor borging van de cultuureducatie subsidie bij Bibliotheek Schiedam. Inhoudelijke belanghebbenden, zoals de scholen en culturele aanbieders worden in de loop van 2022 betrokken bij de invulling van de cultuureducatie projecten voor de periode 2023-2024 en verder.

Foto Jan van der Ploeg – Poëziefestival 2020 door de Bibliotheek Schiedam en Mooi Werk