Margo Onnes

cultuurscout & coördinator wijkcultuurklassen

Margo is sinds maart 2019 cultuurscout van de wijken Zuid en West, hieronder vallen onder meer het Schreihuisje en Raamgedichten. Margo was tevens projectleider van IkTOON Schiedam 2019.

Naast participatie is Margo medewerker cultuureducatie bij Mooi Werk. Sinds het schooljaar 2019-2020 is zij coördinator van de Wijkcultuurklassen

Margo Onnes is opgeleid als beeldend kunstenaar en filmmaker en volgde de master Sociologie van Kunst en Cultuur aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

“Sinds 2012 ben ik woonachtig in Schiedam samen met mijn man en inmiddels drie kinderen. Naast mijn werk als maker heb ik als freelance docent beeldende kunst en audiovisueel gewerkt voor verschillende culturele instellingen (waaronder het Stedelijk Museum Schiedam) en diverse scholen in zeer uiteenlopende wijken. De projecten die ik opzet zijn altijd cross-disciplinair van aard en gericht op samenwerking. Kunst is voor mij een middel om contact te zoeken met de Ander. Er is niets mooiers om mensen via kunst en cultuur met elkaar te verbinden en te laten opbloeien. In mijn werk als cultuurscout voor de wijken West en Zuid hoop ik dan ook mijn expertise te kunnen inzetten om mensen te verbinden en bij te dragen aan een cultureel programma waarin bewoners van alle achtergronden en leeftijden zichzelf vertegenwoordigd zien.”

margo@stichtingmooiwerk.nl