Kennisatelier Erfgoed bij Kunstgebouw

Kunstgebouw is een samenwerkingspartner van Stichting Mooi Werk in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Als provinciale instelling voor cultuureducatie en penvoerder voor CMK in Zuid-Holland organiseert Kunstgebouw breed toegankelijke kennisateliers op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Kijk op de website van Kunstgebouw voor meer informatie