DinO begeleidt beginnende danseres

Choreografe Liat Magnezy, begeleidt verschillende beginnende dansmakers op weg naar professionele zelfstandigheid als choreograaf met haar project ‘Dans in Ontwikkeling’ (DinO). Het project wordt georganiseerd in samenwerking met Theater aan de Schie. Liat Magnezy en de Stichting DanceMotionPicture willen hiermee een bijdrage leveren aan de verjonging en de diversiteit van de Nederlandse danscultuur door een programma aan te bieden dat de makers stap voor stap begeleidt door alle fases van het productieproces. In dit kader presenteert Liat Magnezy, twee nieuwe voorstellingen van jonge dansmakers. Het begrip grens vormt de verbindende factor tussen de twee voorstellingen, die te zien zijn op dinsdag 15 mei, 201.15 uur in het Wennekerpand Theater. Tickets zijn te koop via Theater aan de Schie.

The other land behind the mountain
“Toen ik me realiseerde dat ik waarschijnlijk nooit het geboorteland van mijn moeder zal kunnen bezoeken omdat er een lijn getrokken is tussen mijn land en haar land, ben ik gaan nadenken over grenzen in het algemeen.” ‘The other land behind the mountain’ is een voorstelling van de Daniel Barkan over het fenomeen grens, geïnspireerd op de, voor de maker, onoverbrugbare grens tussen Israël en Libanon. Er bestaan vele verschillende soorten grenzen, de natuurlijke begrenzing van water en land, de randen van gebouwen, de begrenzingen van ons lichaam en hoe staat het met de grenzen van onze gedachten?
De voorstelling doet onderzoek naar de verschillende betekenissen van het begrip grens en geeft een weergave van hoe we met grenzen omgaan.

Concept en uitvoering: Daniel Barkan (artist in residency)

Per-sona
Per-sona is de Nederlandse première van een performance voor stem-men van het lichaam en lichamen van de stem. Er wordt voortdurend gesprongen van het (on)zichtbare naar het (on)hoorbare en van het materiële naar het immateriële. Het luistert aandachtig naar het geluid van de stem en bouwt zo aan een hoorbare signatuur van het lichaam om daarna diffuus te worden en compleet te veranderen. De stem wordt gebruikt als verlengstuk van het lichaam, dringt ruimtes binnen en resoneert emotioneel en affectief. Het is een kracht die de
grenzen opzoekt tussen buiten en binnen, het private en het publieke.