Derde bijeenkomst cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Op woensdag 14 november is de derde bijeenkomst van de cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) voor leerkrachten in het basisonderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

Iedere bijeenkomst is op een andere culturele locatie in Schiedam. De locatie voor de derde bijeenkomst van deze cursus wordt nog bekend gemaakt, tijden blijven hetzelfde: 14:00 tot 17:00 uur.

Informatie over de cursus:

Als Interne Cultuurcoördinator kunt u cultuuronderwijs stimuleren, coördineren en innoveren, zowel op uw school als in samenwerking met het culturele veld. De cursus die u hiervoor volgt bestaat uit acht bijeenkomsten van 3 uur met zelfstudie en opdrachten. De totaal duur beslaat 50 cursusuren.

De cursus ICC is toegankelijk voor leerkrachten van basisscholen in de
gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. U kunt zich ook met een
collega inschrijven en zo de krachten bundelen en taken verdelen.

Inspiratie, informatie, culturele ontmoetingen en uitwisseling vormen de
bouwstenen van de cursus. De cursus reist langs enkele culturele locaties in
de regio en daardoor worden scholen en culturele instellingen en kunstenaars
met elkaar in contact gebracht. Theorie en praktijk gaan hand in hand. De
volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Wat is cultuureducatie? Kennis over recente ontwikkelingen m.b.t. cultuurbeleid;
• Van visie naar leerlijnen. Wat leren kinderen bij cultuureducatie? Hoe versterk ik onze visie?
• Hoe krijgt cultuureducatie een plaats in het curriculum met leerlijnen?
• Hoe schrijf ik een beleidsplan en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?
• Hoe breng ik de culturele omgeving en markt in kaart? Welke kansen liggen er voor samenwerking en mooie educatieprojecten?
• Wat zijn mijn taken, hoe kan ik deze realiseren en opnemen in het taakbeleid?
• Kennis over financiële geldstromen, subsidies en fondswerving;
• Uitwisselen van expertise en ‘good practice’ praktijkervaringen.

Na afloop van de cursus heeft u een cultuurplan voor de school met actiepunten, kent u uw culturele omgeving beter en heeft u een lokaal platform voor uitwisseling en samenwerking. Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een door OCW erkend ICC-certificaat. Tevens is de cursus gevalideerd door het lerarenregister.