CMK Inspiratiemiddag: Hoofd, hart en handen in cultuuronderwijs

Op woensdagmiddag 17 april organiseren Mooi Werk, KADE40 en de Cultuurmakelaar Maassluis een gezamenlijke inspiratiemiddag rond reflectie en cultuuronderwijs.

Reflectie is van belang bij kunst- en cultuureducatie om de leerling zich bewust te laten worden van de eigen beleving en mening. Bovendien helpt het leerlingen om stappen in het creatieve proces te gaan herkennen en zelfstandig toe te passen. In de praktijk blijkt het vaak lastig voor leerkrachten/begeleiders om reflectie handen en voeten te geven. Nita Halman, trainer en adviseur cultuuronderwijs, laat je deze middag ervaren hoe je reflectie kunt toepassen als onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Het model hoofd, hart en handen is daarbij het uitgangspunt. Aansluitend ga je in gesprek met collega’s welke mogelijkheden jij ziet om deze werkwijze een onderdeel te maken van je praktijk.

Nita Halman verzorgt de interactieve lezing. Met haar veelzijdige achtergrond als leerkracht, dansdocent, coördinator en trainer kan zij zeer goed bruggen slaan tussen theorie en praktijk.

De middag is een onderdeel van de ICC cursus 2018-2019. De cursisten zullen aan het begin van de bijeenkomst kort en krachtig het Cultuurplan voor hun school op een creatieve manier presenteren.

Al met al dus een programma waar je zeker ideeën op zult doen voor je eigen praktijk!

Programma
13.00-14.00u Inlooplunch
14.00-15.15u Presentaties Cultuurplannen en certificatie
15.15-16.15u Interactieve lezing door Nita Halman
16.15-17.00u Vertaling naar je eigen praktijk
17.00-17.30u Borrel

Locatie: KADE40, Westhavenkade 40, Vlaardingen

Aanmelden
Je kunt je tot 1 april aanmelden via post@stichtingmooiwerk.nl onder vermelding van je naam en de school/organisatie, waar je werkzaam bent. Ook graag vermelden of je gebruik maakt van de lunch. Deelname is gratis.