Home

Stichting Mooi Werk is hét expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie in Schiedam met een coördinerende, adviserende en verbindende rol. Wij inspireren en initiëren, ondersteunen en begeleiden, verbinden en maken kunst- en cultuureducatie in de stad zichtbaar.Per jaar bereikt Mooi Werk met haar projecten meer dan 5000 jonge Schiedammers voor wie deelname aan kunst en cultuur vaak niet vanzelfsprekend is. Samen met het onderwijs en de culturele aanbieders vergroten we de kansen voor leerlingen om onder schooltijd en naschools aan kunst en cultuur mee te doen. We versterken het lokale netwerk door ontmoetingen te organiseren en vergroten visie en draagvlak op scholen door bijscholingsactiviteiten.