‘Dit is van ons’: een bijzondere samenwerking tussen Stedelijk Museum Schiedam en obs De Singel Schiedam@ Cultuureducatie met Kwaliteit

Op donderdag 1 juni 2017 kwamen directeuren en cultuurcoördinatoren van de Primo-scholen bijeen in het Stedelijk Museum Schiedam. De directeur van dit museum, Deirdre Carasso, heeft namelijk een bijzondere missie: de kunst en geschiedenis van de stad en het onderwijs in Schiedam verbinden. Het Stedelijk Museum Schiedam wil samen met Wolf Brinkman ook andere Primo-scholen betrekken bij dit bijzondere project om zo samen een programma te maken dat de leeropbrengsten verder omhoog brengt. Zij zullen lessen maken als in een viertrapsraket: Via een netwerkbijeenkomst, een bezoek in de klas, het volgen van museumlessen, lezingen en workshops voor leerkrachten.